image of the organisation

Tamam Malmö

Tamam är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell ungdomsorganisation som arbetar med barn, unga och unga vuxna med mångfald, antirasism och ungas samhällsengagemang. Tamam arbetar för att skapa mötesplatser, organisera meningsfulla fritidsaktiviteter, ge alla samma möjligheter oavsett förutsättningar och uppmuntra unga människors samhällsengagemang. 

Tamams motto är "Vänskap utan gränser”, vilket innebär att bryta ner de hinder som står i vägen för att unga människor ska få en chans att lära känna varandra och bli vänner. Vänskap är inte något man kan tvinga fram – men man kan skapa förutsättningarna!

Tamam Malmö har för nuläget två läxhjälpsgrupper där vi hjälper ungdomar i varierande åldrar med läxor i olika ämnen.  Våra läxhjälpsgrupper har stor betydelse för alla som deltar i verksamheten, både de som hjälper till med läxor och de som kommer för att få stöd med läxorna. Våra läxhjälpsgrupper handlar om så mycket mer än bara läxhjälp – det handlar också om att träffa nya människor och ha kul!

Vi söker nu engagerade personer som vill vara med i våra läxhjälpsgrupper och bidra till att alla barn och unga ska ha lika möjligheter att klara av skolan! 

Evenemang från denna arrangör