image of the organisation

RFSL Göteborg

RFSL Göteborg är en fristående avdelning till Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete samt sociala och stödjande verksamheter.

RFSL Göteborgs syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka.

Vi vill skapa ett samhälle präglat av mångfald och respekt, där sexuell läggning eller könsidentitet är av underordnad betydelse. 

Föreningens verksamhet är omfattande och bred. Vi arbetar med skolinformation, upplysning, folkhälsoarbete, hiv-prevention och individuella stöd- och krissamtal samt sociala verksamheter såsom caféträffar och gruppverksamhet. Vi deltar i debatter, driver kampanjer och påverkar politiker och andra makthavare.

Föreningen har olika grupper som drivs av aktiva medlemmar, exempelvis Newcomers och HBT-seniorerna

Vill du engagera dig i RFSL Göteborg? Visa ditt stöd genom att bli medlem, arrangera temakvällar, starta en aktionsgrupp, bli skolinformatör eller volontär, möjligheterna är stora och ditt intresse avgör. Läs mer på hemsidan och kontakta oss för mer information.

Evenemang från denna arrangör