image of the organisation

MÄN, Göteborg

MÄN. För jämställdhet. Mot våld är en organisation för personer som vill verka för jämställdhet, för kvinnofrid och mot mäns våld. Vi verkar med särskilt fokus på män och pojkar, och deras förhållningssätt till andra människor och till sig själva.

Män och pojkar tjänar visserligen på situationen på många sätt, men vi anser att även män och pojkar i själva verket har möjlighet till bättre liv utan de destruktiva förväntningar och mönster som följer av könsmaktsordnandets styrande föreställningar om manlighet.

Våra mål är att få ett stopp på mäns våld som vi anser drabbar alla.

MÄN, Göteborg håller i:

Pappautbildningar – Pappautbildningar för ett stöd i föräldraskapet.

Jämt i Skolan, MÄN, Göteborgs och Mötesplats Simone verksamhet med fokus på genus och jämställdhetsfrågor.
Vi arbetar på högstadiet-, gymnasiet och folkhögskolor i Göteborg med omnejd och vi erbjuder även utbildningar och föreläsningar för arbetsgrupper och personal.

Föreläsningar - Vi genomför föreläsningar och utbildningar för alla som är intresserade. 
Allt från enskilda tillfällen till långtgående föreläsningsföljetonger.

Hur kan en delta? Gå in på vår hemsida för att engagera dig och bli medlem.

Evenemang från denna arrangör