image of the organisation

Jämställd Utveckling Skåne

Jämställd Utveckling Skåne är en nod för jämställdhet och regional utveckling och tillväxt. Vår vision är ett jämställt Skåne, och grundvärderingarna ligger i jämställdhet, lika värde och delaktighet.

Jämställd Utveckling Skåne arbete kretsar kring påverkan och förändring av attityd, kunskap och strukturer. Vi arbetar bland annat med att sprida statistik, kunskap och nya arbetsmetoder. Målgruppen i arbetet är både privat, offentlig och ideell sektor. Jämställd Utveckling Skåne är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening som fungerar som Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne och samlar ideella föreningar och nätverk. Myndighet, organisation eller enskild person som stödjer föreningens verksamhet och målsättningar kan antas som stödmedlem.

Evenemang från denna arrangör