image of the organisation

Tamam Stockholm

Tamam Stockholm är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som arbetar med barn, unga och unga vuxna med mångfald, antirasism och ungas samhällsengagemang. Vårt mål är att bryta ner de hinder som står i vägen för att unga människor med olika bakgrunder ska få en chans att lära känna varandra och bli vänner. Vänskap är inte något man kan tvinga fram – men man kan skapa förutsättningarna! Utifrån mottot ”Vänskap utan gränser” arbetar vi därför med att skapa nya sociala mötesplatser som också kan utgöra en plattform för ungas samhällsengagemang och uppmuntra och stödja egna initiativ. Idag har vi olika aktiviteter där ungdomar kan umgås exempelvis simgrupp, tjejgrupp mm. Tamam Stockholm erbjuder också alla volontärer en introduktion om föreningen, grundutbildning i normkritik, och möjlighet att gå på föreläsningar om exempelvis asylprocessen. Tamam Stockholm är en liten förening och det finns stora möjligheter att komma med egna idéer och vara med och förbättra verksamheten! Du kan stödja oss genom att bli medlem eller engagera dig i vår verksamhet! Vi finns på Facebook  Instagram: @tamamworld och vår hemsida. Du kontaktar oss smidigast via mejl!

Evenemang från denna arrangör