image of the organisation

Elektra Göteborg

Elektra är en mänsklig rättighetsverksamhet på Fryshuset som arbetar mot våld och förtryck i hederns namn. Våld och förtryck i hederns namn är hot, våld, isolering, och förskjutning med syfte att kontrollera en familjemedlems personliga rättigheter för att upprätthålla familjens heder.

Tiotusentals tjejer och killar i Sverige har inte tillgång till de rättigheter som är självklara i en demokratisk stat, utan deras vardag präglas av frihetsbegränsning, våld och förtryck.

Elektra jobbar för jämställdhet och för den ovillkorliga respekten för de mänskliga rättigheterna. Det betyder att vi jobbar för ett samhälle där det aldrig ska accepteras att någon använder kulturell, religiös, social, politisk eller någon annan tillhörighet för att rättfärdiga förtryck, våld eller andra kränkningar.

Elektra jobbar med att erbjuda stöd till utsatta ungdomar och arbetar också förebyggande med utbildning och attitydspåverkande samt opinionsbildande arbete.

Evenemang från denna arrangör