image of the organisation

Löparakademin

Löparakademin är en ideell organisation som verkar för ett inkluderande och jämlikt samhälle. Med löpning som verktyg i arbetet med områdes- och individutveckling jobbar vi för visionen: "Ett Sverige där alla ges möjlighet att uppnå sin fulla potential".

Löparakademin arrangera motionslopp i löpning och andra värdeskapande arrangemang i sitt områdesutvecklade arbete och bedriver ungdomsverksamhet som kombinerar löpträning, workshops om målsättning och mentorskap för ungdomar i årskurs 9. Brinner du för att ge tillbaka, arbeta med och för ungdomar kan du engagera dig som ungdomsledare i våra Tioveckorsprogram. Programmen genomförs varje vår och höst på flera platser i Stockholm och är en fantastisk chans att tillsammans med andra ledare göra en viktig insats för ungdomar i utanförskapsområden. Är du däremot intresserad av att göra en punktinsats under en dag är du varmt välkommen som funktionär till något av våra motionslopp i Stockholm.

Tveka inte att höra av dig om du vill engagera dig i Löparakademin, diskutera samarbeten eller bara vill veta mer om vårt arbete.

Evenemang från denna arrangör