image of event

Tiden för detta event har passerat

UPPTÄCK MER

DEMONSTRATION MOT SURROGATINDUSTRIN

Den 8 oktober arrangerar den svenska surrogatförmedlingen Tammuz Family ett informationsmöte för potentiella kunder, det vill säga svenskar som överväger att skaffa barn genom surrogatmoderskap. Vi samlas utanför hotellet där mötet äger rum för att protestera mot den reproduktiva handeln med kvinnor och barn. Det är dags att sätta stopp för en växande industri som exploaterar fattiga kvinnor och människors barnlängtan.

📢 KOM TILL KUNGSGATAN 70 I STOCKHOLM (UTANFÖR SCANDIC GRAND CENTRAL) KL. 12.30 LÖRDAGEN DEN 8 OKTOBER!

2016 kom en statlig utredning fram till att surrogatmoderskap inte bör tillåtas i Sverige. En hållning som delas av en majoritet av riksdagens partier. Ändå fortsätter handeln med barn som tillkommit genom surrogatmoderskap att öka. Kvinnorna som utnyttjas kommer ofta från fattiga förhållanden i länder som Ukraina, Georgien och Colombia. Att genomgå en graviditet är bland det farligaste en fertil kvinna kan utsätta sig för. Det kan aldrig vara acceptabelt att betala någon för att genomgå dessa risker. Kvinnors kroppar ska vara till för dem själva och inte för att tillfredsställa andras önskemål.

Vi kräver ett förbud mot alla former av surrogatmoderskap i Sverige. Tills dess att ett förbud är infört måste relevanta myndigheter informera svenska medborgare om de risker för utnyttjande som föreligger. Företag som förmedlar surrogatmoderskap bör inte få verka i Sverige då deras verksamhet bryter mot svensk lag och internationella konventioner om mänskliga rättigheter.

Fler arrangörer