image of the organisation

JämK – Chalmers Studentkårs Jämlikhetskommitté

Jämlikhetskommittén JämK är en del av Chalmers Tekniska Högskolas Studentkår som uppmärksammar kårens medlemmar på frågor gällande jämlikhet och arbetar för att driva jämlikhetsfrågor framåt på studentkåren såväl som högskolan.

För att uppfylla vårt mål gör vi allt möjligt från att arrangera lunchföreläsningar på tema jämlikhet och jämlikhetsarbete för kårens medlemmar till att utforma styrdokument för kårorganisationen och att samarbeta med högskolan.

Det är bara kårmedlemmar som kan gå med i jämlikhetskommittén men vem som helst är välkommen att intressera sig för vår verksamhet eller eventuella samarbeten.

Läs gärna mer på vår hemsida eller gå in på vår Facebook.

Evenemang från denna arrangör