image of the organisation

StreetGäris

Vårt uppdrag är att vara en demokratistärkande, folk – och opinionsbildande rörelse som verkar för att utmana och omfördela makten i samhället. StreetGäris är för oss som vill stötta, inspirera och skapa kontakt med varandra. En positiv kraft som arbetar med långsiktiga och fredliga lösningar. En mötesplats där vi oavsett bakgrund och ålder kan mötas i en gemensam anda av respekt och kärlek.

Nätverket StreetGäris är inte geografiskt bundet utan välkomnar gäris från hela landet. Målet är och var från början att nätverket ska kunna växa online, dvs “in space”. Vi vill fortsätta vara en virtuell mötesplats – även om platsbundna möten kommer att hållas för dem som kan. Förhoppningen är att alla som vill ska kunna vara med på mötena genom t.ex. Skype.

Du som definierar dig som kvinna eller icke-binär* och kan stå för vår värdegrund är välkommen att gå med som medlem i StreetGäris.
(Stämmer det inte in på dig? Gilla gärna vår sida istället).

*Icke-binär är ett samlande ord för könsidentiteter som inte följer den strikta uppdelningen ‘man’ / ‘kvinna’. En person kan vara både man och kvinna, ett kön däremellan, växla mellan olika eller identifiera sig som inget kön. (Mer om trans kan du läsa här ).

– ‘Gäri’ är slang för tjej och uttalas med G, men i StreetGäris står gäri för alla medlemmar oavsett kön, både kvinnor och icke-binära.
– StreetGäris är partipolitiskt och religiöst obundet.

Evenemang från denna arrangör