image of the organisation

PeaceWorks Malmö

PeaceWorks är en ideell fredsorganisation av och för unga med visionen om en hållbar värld i fred där unga är aktiva samhällsmedborgare. Genom att stärka ungas organisering samt förmåga till kritisk reflektion och självreflektion främjas förutsättningar för ungas deltagande och påverkan i samhället.

Strategin för att lyckas med detta är att stärka ungas möjlighet att:
- Driva egna föreningar: få hjälp att starta egen förening eller gå med i en av våra redan aktiva föreningar i frågor som antirasism, feminism, miljö, kultur eller globala frågor.
- Delta i interkulturella volontärutbyten: res ut i världen eller ta emot volontärer i Sverige.
- Tillgodogöra sig relevanta praktiska verktyg, metoder och kunskap: gå en utbildning i exempelvis att starta förening, projekthandledning, antirasism, eller internationellt samarbete.

Genom PeaceWorks projekt Låt Stå – Antirasism på Schemat kan skolor, fritidsgårdar och andra organisationer ta del av PeaceWorks metodmaterial och utbildning i antirasism. Unga som vill engagera sig för antirasism kan även söka projektstöd från PeaceWorks under året.

Bli medlem gratis och läs mer om vår verksamhet på www.peaceworks.se

Evenemang från denna arrangör