image of the organisation

WIFT Stockholm

Wift är ett internationellt nätverk som genom sina medlemmars aktiva engagemang driver på utvecklingen mot rättvis fördelning i film- och TV-branschen. Nätverkets består av yrkesverksamma inom film och rörlig media. I Stockholm arrangerar vi föreläsningar, filmvisningar, inspirationskvällar och debatter. De flesta av arrangemangen är gratis för medlemmar, och många öppna också för allmänheten. Vi samarbetar nära Stockholms många filmfestivaler. Alla är välkomna att engagera sig i nätverket och komma med idéer på aktiviteter. 

Evenemang från denna arrangör