image of the organisation

Power Womens Vänner

Power Womens Vänner är en svensk förening som bistår och arbetar tillsammans med Power Women Group i Kenya. PWG är en lokal NGO som består av ca 15-20 kvinnor där alla har HIV eller AIDS. De är verksamma i Kibera som är Nairobis största slumområde.  

Vårt huvudsakliga mål är att sprida information om hur det är att leva med HIV/AIDS i Kenya och i synnerhet Kibera. Vi vill underlätta och hjälpa Power Women Group i deras verksamhet.

Vi åker till Kenya minst en gång om året för att tillsammans med Power Women Group arbeta med vad som behöver göras i den aktuella situationen, t.ex:

➢ Hjälper Power Women Group i deras dagliga verksamhet.

➢ Håller och deltar i workshops om HIV/AIDS och jämställdhet i Kenya. 

➢ Bistår med att betala skolavgifter. 

➢ Köper in solenergilampor för att underlätta och förbättra studierna. 

Medlem: Att bli stödmedlem kostar 50 kr/år. Vi har regelbundna medlemsmöten och även styrelsemöten. 

Evenemang från denna arrangör