image of the organisation

Kvinna till Kvinna, Stockholm

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. För varje kvinnas rätt till en egen röst och en trygg framtid. Tillsammans med över 130 partnerorganisationer arbetar vi på plats i områden drabbade av krig och konflikt för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors inflytande och makt. Tillsammans är vi förändringen.

Kvinna till Kvinna är en insamlingsstiftelse och har därför inga medlemmar. Kvinna till Kvinna har däremot volontärer i Sverige knutna till organisationen. Som volontär stödjer du Kvinna till Kvinna genom informationsspridning och insamlingsarbete. Du blir en del av Kvinna till Kvinna och din lokala volontärgrupp, en viktig och härlig mötesplats för alla som brinner för fred, jämställdhet och för att förändra världen. Idag har vi volontärgrupper i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Umeå, Uppsala och Linköping.

Evenemang från denna arrangör