image of the organisation

Homan

Föreningen Homan i Göteborg har som övergripande mål att öka tolerans och istället minska homofobi och islamofobi och annat som kränker människors värde och begränsar deras frihet.

Föreningen är baserad i Göteborg och arbetar rikstäckande. Praktiskt arbetar Homan mest för migranter som är HBTQ. Dessa kan komma från alla delar av världen. Många som kommer hit har flytt från sina ursprungsländer, tvingade till det genom sin sexuella orientering.

Föreningen arbetar både utåtriktat och med medlemsvård. Det sistnämnda avser bland annat stödsamtal, praktisk hjälp av olika slag och återkommande träffar, en del med föredrag. Jourtelefon finns.

Vill du engagera dig i föreningen eller bara komma till våra träffar och arrangemang? Du är välkommen!

Vi inbjuder alla oavsett kön, religion, nationalitet och sexuell orientering.

Besöksadressen är Mellangatan 1 i Göteborg.

Evenemang från denna arrangör