image of the organisation

Kvinnosällskapet Sedef

Syftet med Kvinnosällskapet Sedef är bland annat att knyta band mellan olika åldrar, generationer, olika folkgrupper och att folkbilda såväl individer som gruppen i helhet.

Vi är ett kvinnosällskap med god vilja, stora intressen vars syfte är att göra världen/omgivningen till en bättre plats att leva i.

Några av frågorna vi arbetar med:

  • Permanent arbete för att öka kvinnors status och möjlighet att nå framgång i samhället
  • Vårdande och förverkligande av kulturellt och historiskt arv, symboliska och karaktäristiska bosniska värden
  • Humanitärt arbete med särskild hänsyn till hjälp för kvinnor, barn och hjälpbehövande
  • Kvinnointegration i det svenska samhället
  • Deltagande i demokratiska processer i det svenska samhället
  • Ständiga aktiviteter med alla andra frågor som rör kvinnors, barns och familjens framgång.

Välkomna att kontakta oss!

Evenemang från denna arrangör