image of the organisation

Fredrika Bremer Förbundet

Fredrika Bremer Förbundet är ett och partipolitiskt obundet förbund som verkar för jämställdhet. Vi vill se ett samhälle där alla människor lever i kompanjonskap med varandra, oavsett kön, klass, etnicitet, funktion etc. Vi tror på ett samhälle där alla tar lika stort ansvar. Hemma, på arbetet och i det offentliga livet.

Fredrika Bremer Förbundet bedriver under året en löpande programverksamhet i hela landet. Programverksamheten består exempelvis av föreläsningar, samtal och aktiviteter. Dessa arrangeras till stor del av våra kretsar. Läs mer om våra kretsars arbete här. Dessutom ger förbundet ut världens äldsta feministiska tidskrift Hertha. Mer information om Hertha finner du här.

Förbundets profilfrågor är: 
Fler kvinnor där makten finns!
Fler män där barnen finns!
Jämställda löner!

Här går det att bli medlem

Evenemang från denna arrangör