image of the organisation

Genusredaktörerna

Idén om Genusredaktörerna föddes ur vårt brinnande intresse för text och litteratur samt strävan efter ett samhälle fritt från negativa stereotyper. Vi arbetar för att motverka texter som upprätthåller patriarkala strukturer och vår vision är att bidra till ett mer inkluderande samhälle.

Genusredaktörerna erbjuder normkritiska texttjänster till förlag, författare, organisationer och andra som vill ha hjälp med sin text. Vi ger också ut bokserien Queerlequin med medveten romantik och erotik. Queerlequin är lättsam kiosklitteratur med normbrytande karaktärer och relationer, utan destruktiva stereotyper, heteronormativt förtryck, patriarkal propaganda, exkludering eller gränser.

Hittills består serien av kortromanerna Trägen vinner, En gyllene triangel och Återvändaren, skrivna under författarpseudonymen Noam Frick.

Evenemang från denna arrangör