image of the organisation

Kvinnofolkhögskolan

Kvinnofolkhögskolan är en feministisk folkhögskola i centrala Göteborg. Här studerar kvinnor och transpersoner i olika åldrar, med olika bakgrund, mål och studievanor.

Ett viktigt mål med skolans kurser är att ge kvinnor och transpersoner ökade möjligheter till att ta aktiv del i samhället. All verksamhet är religiöst och partipolitiskt obunden, men tar sin utgångspunkt i det faktum att kvinnor och transpersoner i hela världen är politiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt diskriminerade.

Vi har kurser på grundskole- och gymnasienivå, kurser inriktade på feministiska studier och olika temakurser. All undervisning har genusperspektiv.

På folkhögskola bedrivs studier ofta i projektform i mindre grupper och utgår från kursdeltagarnas behov, förkunskaper och erfarenheter. Detta ger kursdeltagarna stora möjligheter att tillsammans påverka studiernas inriktning och innehåll.

Vi har sedan många år samverkat med organiserade folkbildare och feminister i Asien, Afrika, Latinamerika och andra delar av Europa. Dessa internationella kontakter gör det möjligt att jämföra villkor i olika delar av världen. Det sker även många samarbeten inom Sverige och skolans lokaler används nästan varje kväll av olika grupper aktiva inom feministiska rörelser.

Facebook-sida

Evenemang från denna arrangör