image of the organisation

RFSU Göteborg

RFSU Göteborg är en ideell förening som verkar för att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet och samlevnad.

Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill vi slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. RFSU Göteborg är en medlemsförening och som medlem har du möjlighet att driva olika projekt, engagera dig sexualpolitiskt, utbilda dig till sexualupplysare m.m. Du kan ordna föreläsningar, studiecirklar, filmvisningar och annat kopplat till RFSU:s frågor. RFSU Göteborg har ett normkritiskt och antirasistiskt förhållningssätt i vårt arbete. Tillsammans gör vi skillnad!

Kontakta oss på goteborg@rfsu.se
Här kan du bli medlem.
Här är vår hemsida.
Du kan också gilla oss på Facebook.

Evenemang från denna arrangör