image of the organisation

Feminister för Solidaritet

Feminister för Solidaritet är ett svenskt queerfeministiskt kollektiv som arbetar för radikal rättvisa och jämlikhet. Vi har medlemmar både i Sverige och utomlands, och våra kampanjer och engagemang är ofta interkulturella och internationella. Vårt fokus ligger på att bygga hållbara och meningsfulla allianser mellan marginaliserade individer och grupper, både för att bredda det intersektionella perspektivet inom aktiviströrelsen samt för att stärka det sociala nätverket och community-baserade stödet för de som är mest sårbara i samhället. Kollektivets huvudsakliga intresseområden inbegriper: queer- och transaktivism, asylrättigheter, funkisaktivism, sexarbetares rättigheter, HIV-aktivism, socio-ekonomisk rättvisa, anti-kapitalism, avkolonisering, antirasism och feminism.

Evenemang från denna arrangör