image of the organisation

Så funkar sex

Så funkar sex är ett tillgängligt, lustfyllt och normkritiskt metodmaterial om sex, kropp och relationer.

Materialet riktar sig till personer som har intellektuella funktionsnedsättningar och andra kognitiva svårigheter.

Materialet kan användas i olika sammanhang och platser, så som i skolor, på gruppboenden, studiecirklar och på olika arbetsplatser. Det kan användas vid behov eller vara ett återkommande inslag i verksamheten.

Metodmaterialet Så funkar sex består av fyra delar:

·       Så funkar sex - en lättläst faktabok

·       Om sex – en spelfilm på 30 minuter

·       Kort om sex - en ask med foton och illustrationer

·       Handledning till metodmaterialet Så funkar sex

Stora delar av materialet finns på vår hemsida: www.safunkarsex.se, där det även finns möjlighet att ställa frågor och få svar.

Så funkar sex erbjuder också utbildningar och workshop på tema sex och sexualitet.

Evenemang från denna arrangör