image of the organisation

Pensionsrättvisa

Syfte med Pensionsrättvisa:

Idag lever över 231500 personer i Sverige under EUs fattigdomsgräns, majoriteten av dessa är kvinnor. Grupper som riskerar att bli fattigpensionärer är funktionsvarierade utanför normen, utlandsfödda, dem som har haft ett låglöneyrke, enbart kunnat med svarat jobb eller varit utan tjänstepension, varit sjukskriven, arbetslösa eller enbart haft möjlighet att arbeta på deltid. Det tycker vi är oacceptabelt.
Pensionsrättvisa arbetar för jämlika pensioner, att alla ska ha rätt till en värdig pension. Vi vill se ett system som ger en hög känsla av framtidstro och inte tvärtom.

Vad vill vi göra:
Genom folkbildning vill vi skapa opinion för ett rättvist pensionssystem och få verktyg för att överleva innan denna förändring är på plats.

Vilka är vi?
Pensionsrättvisa är ett initiativ startat genom Nätverket StreetGäris som tycker att pensionssystem idag är diskriminerande och vill att alla ska ha rätt till en värdig pension.

Kontakt via pensionsrattvisa@gmail.com

Evenemang från denna arrangör