image of the organisation

Make Equal

Make Equal jobbar med kunder från offentlig, privat och ideell sektor där vi erbjuder utbildning och konsulttjänster för praktiskt jämlikhetsarbete. Vi jobbar med samtliga diskrimineringsgrunder och ett intersektionellt perspektiv. Vi driver också projekt för att ta fram nya metoder inom områden där vi upplever att det saknas. Exempelvis driver vi projektet "Allierad" med stöd från Arvsfonden där vi tar fram kunskap och verktyg för människor som vill engagera sig i rättighetskamper och mot orättvisor som inte direkt drabbar dem själva. Make Equal är aktiva i samhällsdebatten och opinionsbildar för att lyfta ojämlikhetsproblem och vilka insatser vi ser bör användas för att förbättra situationen. Bland annat var vi med och startade Fatta-rörelsen 2013 och står även bakom initiativ så som #killmiddag och #ochjagprotesterade.

Make Equal är en insamlingsstiftelse som jobbar med metoder för jämlikhet och inkludering. Vi grundades 2010 utifrån idén att det går att göra samhället jämlikt om alla är med i förändringen. Vi flyttar fokus från problem till lösningar och sprider verktyg och handfasta metoder för framgångsrikt jämlikhetsarbete.

Evenemang från denna arrangör