image of the organisation

Lyssnare Utan Gränser

Lyssnare Utan Gränser är en ideell förening som arbetar för en rättvis och mänsklig värld. Vårt bidrag är att tillhandahålla lyssnarverktyg, ledarutveckling och workshops för individer och organisationer som vill förbättra sina och andras livsförhållanden. Vårt lyssnarverktyg är en hjälp till känslomässig självhjälp och är basen i vårt arbete.

Vi vänder oss till biståndsarbetare, aktivister, samt politiskt och socialt engagerade individer. Vi arbetar både i utvecklade länder och utvecklingsländer.

Vår vision är en rättvis och human värld. 

Vi bedriver workshops och samtalsgrupper både i Sverige och utomlands. Teman är till exempel konstruktiva samtal, barns utveckling och barns rätt, att frigöra sig från rasismens påverkan, reflektionsgrupper för kvinnor och män.

Du kan vara med i en samtalsgrupp för att utveckla dig själv och andra eller delta i vårt projekt, Samtal för ett öppet Sverige.  

Många av våra arrangemang är gratis för medlemmar.

Evenemang från denna arrangör