image of the organisation

Stockholms Dövas Förening

Verksamhet
Stockholms Dövas Förenings verksamhet går ut på att döva och teckenspråkiga kan träffas, umgås och göra saker tillsammans i en teckenspråkig miljö. Föreningen bedriver informativ, social, kulturell och intressepolitisk verksamhet.

På onsdagskvällar har vi öppet och vi brukar då bjuda på många intressanta föreläsningar och aktiviteter, vilket gör att föreningslokalen sällan står tom.

Stockholms Dövas Förening vill hela tiden utvecklas med nya idéer och utmaningar. Medlemmarna har alltid möjlighet att vara delaktiga och påverka vårt utvecklingsarbete.

Intressepolitik
Stockholms Dövas Förening arbetar mycket med intressepolitik och målet med det intressepolitiska arbetet är att vi vill ha en förändring i samhället till det bättre för döva och hörselskadade personer. Vi vill även främja det svenska teckenspråket så att alla, även hörande, får samma möjlighet att lära sig och använda språket. SDF arbetar med att bevaka, och arbeta för, våra medlemmars intressen. För att nå tydligare resultat prioriterar vi årligen vilka områden vi ska fokusera på. Dessutom kan det dyka upp viktiga frågor under året som vi också arbetar med.

Stockholms Dövas Förening styrs av föreningens medlemmar via årsmöten och föreningsmöten. Föreningen har en styrelse och ett kansli som jobbar dagligen med olika frågor utifrån styrelsens beslut. Vi har era sektioner under föreningen och vi samverkar med närstående föreningar. Föreningen har en medlemstidning, Teckentydaren, som ges ut åtta gånger per år.

Evenemang från denna arrangör