image of event

Tiden för detta event har passerat

UPPTÄCK MER

Reflektioner om den samtida svenska filmindustrin och dess inkludering av rasifierade hbtqi+ röster

Välkomna till ett digitalt panelsamtal med regissörer om den svenska filmindustrin och hur inkluderande den är utifrån ett rasifierat och hbtqi+ perspektiv.

I samtalet mediteras det om bland annat, vad för begränsningar regissörer som riskerar att bli utsatta för intolerans och rasism bemöter i deras kreativa processer, hur detta ser ut i en tid då branschen, till synes, letar efter nya röster att belysa, särskilt röster som har historiskt marginaliserats i industrin och i samhället i stort. Det reflekteras också om vilka åtgärder kan tas av makthavare i industrin och om vad för slags nätverk behövs för filmarbetare som vill få en fot in i branschen.

Joina eventet genom följande länk
**Detta event är del av Interfems projektverksamhet BlatteQueers i Film där vi vill lyfta fram röster från hbtqi+ personer i film, tv och medieindustrin som rasifieras.
BlatteQueers i film finansieras med stöd från MUCF.

Fler arrangörer