image of the organisation

Barn till ensamma mammor Stockholm

Barn till Ensamma mammor arbetar för att stödja barn till ensamstående mammor som lever i ekonomisk utsatthet eller annan utsatthet. Vi gör det utifrån ett hälsofrämjande perspektiv med fokus på barnen och mammornas vardagssituation och som ett komplement till de resurser som samhället erbjuder målgruppen. 

Det är Barn till Ensamma mammors önskan att stötta dessa barn genom att öppna dörrar till arenor som de annars exkluderas från. Att leverera positiva barndomsminnen och upplevelser. Samt att stötta och stärka deras mammor i sin föräldraroll. Vi erbjuder kostnadsfria aktiviteter, träffar, lovaktiviteter och utbildningar inom föräldrastöd. Att konkret och kontinuerligt erbjuda positiva barndomsminnen i form av upplevelser och ett aktivt deltagande är en förebyggande insats som gynnar samhället på sikt. Ensamstående mammor och barn som lever i socioekonomisk utsatthet kan bli medlem hos oss. 

Vi visar vägar till möjligheter och uppmuntrar barnen och mammorna att aktivt ta del av det samhället erbjuder dem. Vill du bli medlem? Mer information på vår hemsida!

Evenemang från denna arrangör