image of the organisation

Retoy

Retoy använder lekens magiska kraft och skapar mötesplatser där barn får uppleva hur kul det är att vara miljövänlig och lära sig mer om sina rättigheter utifrån FN:s barnkonvention.

Framtiden behöver en generation som är mer medveten och som kan se sambandet mellan det egna handlandet och andras livsvillkor. En generation som konsumerar på ett mer hållbart sätt och som visar solidaritet med sina medmänniskor och med naturen, både lokalt och globalt. Genom lek påminns vi om vårt behov av empati och att vi kan hitta lösningar till våra utmaningar.

Retoy använder leken och leksaker för att på ett kul sätt medvetandegöra både barn och vuxna om hållbar konsumtion, barnkonventionen och att vi tillsammans kan leka oss till en bättre värld genom att byta, låna, skapa och ge!

DU KAN BLI VÅR MEDLEKARE PÅ FLERA OLIKA SÄTT:

♥ Besök våra aktiviteter runtom i Sverige och ta med dig vänner, familj och barn!

♥ Bli volontär

♥ Dela våra inlägg på Facebook

♥ Lek och lär med barnen om miljö och barns rättigheter på vår pysselsida

Evenemang från denna arrangör