image of the organisation

Välkomstverket

Välkomstverket arbetar främst för alla människors rätt till ett välkomnande. Ett välkomnande till världen, ett välkomnande till ett nytt land, ett välkomnande till Stockholm - alla ska få ett, eftersom de är just välkomna. Vårt främsta verktyg är våra välkomstlådor som delas ut till medellösa på förlossnings- och BBavdelningar eller direkt i hemmet. Lådan innehåller det mesta en nybliven mamma och ett nyfött barn behöver. Vi tar också på oss mer akuta uppdrag, och då främst rörande små barn.

Vi har funderat mycket på givande, och den komplexa situation det innebär. Vi har tagit ett aktivt beslut att så ofta som möjligt lämna lådorna via ombud, till exempel sjukvårdspersonal. Vi tar heller aldrig några bilder på dem vi ger lådor till. Välkomstverket håller på att bygga upp en volontärverksamhet, därför att behovet är otroligt stort, och vi vill nå så många som möjligt. Vår förhoppning är att snart finnas på alla förlossningsavdelningar i Storstockholm, och på lång sikt i hela landet.

Evenemang från denna arrangör