image of event

Tiden för detta event har passerat

UPPTÄCK MER

Rasism och antirasism inom svensk sjukvård

Antirasism är en fråga om demokrati. Vi har sett många exempel på rasismens konsekvenser på svenska arbetsplatser, nu senast i och med uppropet på Sveriges Radio. Hur ser vi till att synliggöra och handla mot rasistiska strukturer på våra arbetsplatser? IM har under denna höst bjudit in till en samtalsserie i tre delar om olika aspekter av antirasistiskt arbete på arbetsplatser.

Vi lever ju nu igenom en svår tid med en global pandemi, där vården gjort betydande insatser och uppoffringar. Samtidigt har pandemiåret 2020 satt förstoringsglas på många av de orättvisor som finns i vårt samhälle.I denna sista del av vår samtalsserie ser vi fram emot att samtala med Sarah Hamed, forskare inom projektet ”Rasism inom hälso-sjukvård” som drivs av Uppsala Universitet. Genom detta samtal kommer vi få insikt i hur både personal och patienter upplever och förstår rasism. Vad kan vi lära oss av de olika uttryck för rasism som förekommer inom den svenska hälso-och sjukvården?

Vi kommer även få ta del av hur det pågående arbetet för att ta fram antirasistiska strategier in svensk hälso-och sjukvård ser ut och vad som krävs av arbetsgivare för att förstärka jämlikhet när det kommer till bemötande och livsödande hälsoutfall.

Ta del av samtalet och ställ dina frågor här: zoom.us/j/96898016106.***Samtalsserien är en del av projektet ”Antirasism i arbetslivet” som IM driver och som kartlägger och tar fram metoder i antirasism på arbetsplatser. Projektet drivs med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

De andra samtalen:
25 november Malmö Mot Diskriminering, se information här: https://www.facebook.com/events/401079974403297/

2 december Mona Nechma från LSU och Nim Vaker från Malmö Stad, se information här: https://www.facebook.com/events/1728291707333624/

--------------------------------------------------------------------------------------------
Anti-racism is a question of democracy. We are witnessing examples from the effects of racism, throughout different sectors in the Swedish work-life. How do we make sure to shed light on how racism shows up in our workplaces and how do we make sure to act to dismantle racist structures in general working life?

IM is hosting a conversation-series in three parts throughout this autumn, exploring different aspects of the work concerning anti-racism that is currently being done in different workplaces.

We are now living through a difficult time, with a global pandemic taking a heavy toll in different spheres of our lives. We have seen medical institutions making lifesaving efforts and sacrifices. Nevertheless the pandemic has also shedded a stronger light on the inequalities that exist in our society.In this final live-conversation we are joined by Hannah Brady, professor in sociology and primary researcher of Uppsala University’s current research project “Understanding racism in health care”. The conversation will give insight to the ways that care givers and care recipients experience and understand racism. What can we learn of the different expressions of racism taking place in Swedish healthcare?

The talk will discuss the importance of finding a shared vocabulary within the Swedish health care, in order to implement anti-racist strategies, to improve quality of care and moving towards a more equal working environment.

This live-conversation will be held in Swedish.Join us and ask your question here: zoom.us/j/96898016106.

*** The conversation-series is a part of the project ”Anti-racisim in the work-life”, with the purpose of mapping and developing methods for anti-racist practices for workplaces. The project is financed by The Swedish Agency for Youth and Civil Society.

Fler arrangörer