image of the organisation

Subtopia

Subtopia är en mötesplats och en "frizon" som står upp för rätten att få uttrycka sig. För oss vilar förutsättningen för en plats som denna på alla människors lika värde. Subtopia ingår i fler olika nätverk lokalt, nationellt och internationellt som alla länkar samman mötesplatser för konstnärer, kreatörer och entreprenörer.

Mångfalden av människor och idéer är utmärkande för samtliga av dessa frizoner. Den gemensamma drivkraften är att skapa, uppfinna, fantisera, experimentera, våga ta risker, bryta mot regler, agera och att påverka saker i en riktning man tror är bra för världen.

Betydelsen av frizoner och mötesplatser är extra viktigt i tider då det finns tendenser att tysta kritiker eller andra uppfattningar. Vi lever i en tid då flödet av idéer, uttryck och åsikter är mer tillgängliga än någonsin. Trots detta sker kraftfulla rörelser och förskjutningar mot att just denna frihet är hotad. Konsten är fri att ifrågasätta, förtydliga, förenkla, försvåra, översätta och ge utrymme för reflektion.

SUBTOPIA BESÖKS- OCH POSTADRESS
Rotemannavägen 10
145 57 Norsborg

TELEFON
08 – 599 07 500

Evenemang från denna arrangör