image of the organisation

Trygga Barnen

Organisation

Trygga Barnen är en religiöst och partipolitiskt oberoende stiftelse utan vinstintresse. Trygga Barnen grundades av Agneta Trygg, i dag styrelseordförande och Olivia Trygg, generalsekreterare. Deras personliga erfarenheter av alkoholism i familjen var bakgrunden till bildandet av stiftelsen, våren 2010. Hösten 2011 drog verksamheten igång på allvar. Sedan dess har verksamheten vuxit till att i dag bestå av fyra anställda, fyra deltidsanställda aktivitetsgruppledare (kvällstid), Agneta Trygg, som arbetar pro bono, ett tjugotal volontärer, en styrelse och ett Advisory Board, som också arbetar helt ideellt. De ideella insatserna uppgår till sammanlagt minst 520 timmar per termin.

Syfte och målgrupp

Trygga Barnens syfte är att stötta barn och unga i familjer med missbruks-, beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. Trygga Barnen informerar samtidigt om problematiken och försöker lyfta frågan så att den prioriteras i samhället. Målgruppen är barn/unga upp till 25 år. I dagsläget deltar barn från 7 år och ungdomar upp till 25 år i någon av Trygga Barnens stödaktiviteter.

Vi vill att barnen ska kunna identifiera sig med oss. Vi är själva uppväxta i familjer med missbruks-, beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. Vi är inte kuratorer, socialsekreterare eller terapeuter, utan vi kan prata med barnen och ungdomarna som unga medmänniskor och utifrån deras förutsättningar. Genom våra föreläsningar och i sociala medier når vi ut till barn och unga med budskapet ”du är inte ensam”.

Vision och ledord

Trygga Barnen har sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention. Trygga Barnens vision är att alla barn och unga har en trygg uppväxt. ”Du är inte ensam. Det finns hopp. Det finns hjälp att få”. Dessa ledord är grunden för vår verksamhet och det budskap vi vill förmedla.

Bakgrund

Stiftelsen Trygga Barnen grundades av Agneta Trygg och hennes yngsta dotter, Olivia Trygg, våren 2010. Upprinnelsen till grundandet av Trygga Barnen var deras personliga erfarenheter av alkoholism i familjen, då Olivias pappa, Hans Trygg, blev allt sjukare. Till sist insåg Agneta att det inte bara är alkoholisten som behöver hjälp, utan även de anhöriga. När Agnetas dotter Olivia en dag ställde sig upp i sin klass och berättade att hon hade en pappa med alkoholproblem, fick hon genast respons. Många hörde av sig till henne och det visade sig att det var många fler än man kunnat tänka sig som bar på liknande erfarenheter.

Under 2010 påbörjades arbetet med att starta stiftelsen för att hjälpa andra barn och unga i samma situation som den Olivia levt i. Många vuxna, som till exempel nära anhöriga, vänner, arbetskamrater men även personal på dagis och skolor vågar inte ”se” vad dessa barn och unga bär inom sig. Det är inte bara de vuxna som behöver stöd utan även våra barn och unga. Ett av Trygga Barnens delmål är att få bort skammen– vi måste våga prata om det svåra. Olivias pappa gick tyvärr bort våren 2010 till följd av sitt beroende.

Idag är Olivia Trygg generalsekreterare för stiftelsen som har fyra fast anställda, tre timanställda och ett 20-tal volontärer. Agneta Trygg är ordförande i styrelsen.

Vi på Trygga Barnen är här för att stötta när det känns som svårast
  • Trygga Barnen förmedlar professionell hjälp, rådgivning och erbjuder mötesmöjligheter för barn och unga.
  • Trygga Barnen arbetar för att barns rätt till en trygg uppväxt, fri från alkohol och droger.
  • Trygga Barnen verkar i sin samtid och utvecklas med den. Det betyder att de metoder och former som vi arbetar i ständigt förnyas för att ännu bättre uppnå vårt syfte.
  • Trygga Barnen utgår från FN's barnkonvention om barns rätt till stöd och till delaktighet i frågor som rör dem.
  • Stiftelsen Trygga Barnen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt de regler som gäller för stiftelser. Stiftelsens ekonomi revideras årligen av en auktoriserad revisor.
  • Vi har tystnadslöfte

Evenemang från denna arrangör