image of the organisation

Suicide Zero

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att minska självmorden radikalt. Vi påverkar politiker, journalister, vård- och skolpersonal samt allmänheten genom lobbying och genom att sprida information om hur självmorden kan minska. 

Här kan du läsa om hur du kan stödja Suicide Zero

Här hittar du hur engagerar dig.

Evenemang från denna arrangör