image of the organisation

Svalorna Latinamerika

Svalorna Latinamerika är en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar i Nicaragua, Bolivia och Peru för att minska fattigdom och undanröja dess orsaker. Organisationen är Sida-finansierad och har 90-konto. Vi samarbetar med lokala organisationer på plats i Latinamerika för att främja mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Där arbetar vi i långsiktiga program som för tillfället handlar om att främja kvinnors deltagande demokrati och företagsamhet, sprida kunskap kring sexuella och reproduktiva rättigheter, stötta hållbar landsbygdsutveckling och att motverka sexuell exploatering av barn och könsbaserat våld. I Sverige arbetar vi med insamlingsarbete och informationsspridning, till exempel genom att medverka på mässor, anordna insamlingsfester och arrangera andra sorters evenemang. En kan stötta vårt arbete genom att bli medlem i organisationen, bli månadsgivare eller engagera sig i en av våra lokalgrupper. Lokalgruppen i Göteborg har hittills anordnat en filmvisning för att uppmärksamma abortfrågan, samlat in pengar till organisationen genom medverkan på loppis och marknader samt deltagit på bokmässan och diverse liknande tillställningar för att informera om Svalornas arbete. Ni kommer i kontakt med lokalgruppen via mail!

Evenemang från denna arrangör