image of the organisation

UN Women Göteborg

UN Women är FN:s enhet för jämställdhet som bildades år 2011 som en sammanslagning av fyra olika FN organ, bland annat UNIFEM. Grunden i UN Womens arbete är FN:s Kvinnokonvention som Sverige ratificerade år 1980. Trots att Sverige i och med detta har åtagit sig att skriva in Kvinnokonventionen i sin lagstiftning syns den mycket lite ute i samhället. Det är något som vi i UN Women Göteborg vill ändra på.

Vårt mål är att alla ska känna till att Kvinnokonventionen finns och att den behövs här, i vårt samhälle och i vår stad. Den måste bli ett självklart inslag i allt politiskt arbete i Sverige, särskilt i frågor som rör jämställdhet. För att uppnå detta mål arbetar vi brett på flera fronter, vi riktar oss både mot politiker och mot allmänheten genom att anordna föreläsningar, fester, workshops och mycket mycket mer.

Hör av dig till oss på goteborg@unwomen.se om du har några funderingar, om du vill samarbeta med oss eller det bästa av allt: engagera dig i vår förening!

Evenemang från denna arrangör