image of event

Tiden för detta event har passerat

UPPTÄCK MER

Anständiga arbetsvillkor – för mig med funktionsnedsättning?

En dialog för dig som är i yrkesverksam ålder om mål 8 Anständiga arbetsvillkor i Agenda 2030. Även du som inte är medlem i DHR är välkommen att i dialogform vara med och påverka och utveckla DHR:s rättighetspolitiska arbete. Dialogen sker den 25 maj klockan 18–20 via Zoom.

Vill du vara med och delta i vår diskussion om anständiga arbetsvillkor? Anmäl dig då genom länk.
Vi är väl medvetna om hindren för att unga personer med funktionsnedsättning ska komma in på arbetsmarknaden. Det vi tillsammans med dig vill diskutera är vad det kan finnas för lösningar och vad DHR ska fokusera på i sitt rättighetspolitiska arbete gällande arbete. Vad är anständiga arbetsvillkor för dig? Vad behövs för att främja ungas anställning, utbildning eller praktik?

Vi kommer att efter ett inledande samtal om fattigdom dela in oss i tre grupper och diskutera arbete ur tre perspektiv - anständiga arbetsvillkor och jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och jämlikhet samt anständiga arbetsvillkor och partnerskap/samarbete.

Passa också på att lyssna på podden Hur tänkte ni nu? och avsnittet Att arbeta – är inte det lite överskattat

Liknande arrangörer