image of the organisation

Nationella sekretariatet för genusforskning

Nationella sekretariatet för genusforsknings uppgift är att sprida och främja genusforskning. Sekretariatet är en resurs för genusforskare och för den som är intresserad av genusforskningens resultat och utveckling.

På www.genus.se förmedlar vi nyheter från forskningsfältet och berättar om nya avhandlingar och konferenser. Vi ordnar populärvetenskapliga föreläsningar, seminarier och paneldebatter, ofta i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Vi belyser genusforskningens villkor genom rapporter och seminarier. Vi stödjer forskningen genom att ordna konferenser och workshops och för en kontinuerlig dialog med forskare om fältets utveckling. Vi följer också den aktuella forskningspolitiken, inom Sverige och EU. Sekretariatet inrättades av regeringen 1998 och ligger vid Göteborgs universitet, men uppdraget är nationellt. Besök gärna vår webb för att få veta vad som är på gång inom genusforskningen just nu. Följ Nationella sekretariatet för genusforsknings aktiviteter via vårt nyhetsbrev och sociala kanaler.

Evenemang från denna arrangör