image of the organisation

FATTA SAMTYCKE

Vi tänker så här: Övertalningsförmåga och dominans är egenskaper som värderas högt i samhället. Den som vill bli framgångsrik ska ta för sig och ta plats. Den som vill ha något ska inte ge sig. I den kontexten är problemen med sexuellt våld inte så förvånande. Vi lever helt enkelt i ett samhälle som inte värderar samtycke särskilt högt.

Vad gör vi åt det? Vi utforskar och tar fram metoder för att skapa en samtyckeskultur. Vi problematiserar vardagliga situationer av tvång och använder exempel där samtycke fungerar för att visa alternativ. Metoderna sammanställer vi och släpper för allmänheten år 2018. 

Hur gör vi? Vi startar samtyckesgrupper på sex orter i landet, från norr till söder och från mindre samhällen till större städer. Att involvera personer från hela landet tycker vi är viktigt för att så många som möjligt ska kunna identifiera sig med projektet. Grupperna ska utforska, observera, diskutera och göra samtycke på olika sätt. De kommer att jobba självständigt med handledning och stöttning av projektledarna. Nyckelorden för arbetet är nyfikenhet, kreativitet och delaktighet. Så är byggandet av samtyckeskulturen igång. Nu på en ort nära dig.

Evenemang från denna arrangör