image of the organisation

Wift Väst

Women in Film and Television bildades i Los Angeles i början av 1970-talet som en protest mot den manliga dominansen i filmbranschen.

Idag har organisationen över 10 000 medlemmar och finns representerad i ett fyrtiotal länder bl.a. Australien, Danmark, Storbritanninen, Italien, Jamaica, Mexico, Ryssland och USA.

Wift Sverige bildades 2003 och har idag sju lokala föreningar och en styrelse. Wift jobbar opinionsbildande genom att ta fram forskningsskrifter, arrangera seminarier och samtal och på olika sätt lyfta fram kvinnor i filmbranschen. Wift har varit med och drivit igenom den könskvotering som nu är genomförd bland filmskapare som får stöd från SFI. Just nu driver Wift en stor kampanj om A-märkning av film vilket är ett sätt att synliggöra kvinnors underrepresentation framför kameran baserat på det så kallade Bechdeltestet.

Wift Väst fungerar som ett nätverk som arrangerar luncher, samtal och seminarier. En kan bli medlem genom att skapa en profil på www.wift.se och betala medlemsavgiften som för närvarande är 200 kr (100 för studenter). Medlemmar engagerar sig i sin lokala organisation och blir inbjuden till alla aktiviteter runt om i landet.

Evenemang från denna arrangör