image of the organisation

Asylgruppen i Malmö

Asylgruppen i Malmö är en ideell organisation. Sedan 1991 jobbar vi med och för asylsökande och papperslösa. Vi ser detta som en del av den globala kampen för frihet, jämlikhet och solidaritet. Tills denna vision förverkligats arbetar vi praktiskt för att förändra livssituationen för de som drabbas av Sveriges restriktiva flyktingpolitik.

En viktig del av vårt arbete är direktkontakten med asylsökande och papperslösa. Ibland får vi frågan huruvida det är straffbart att hjälpa personer i papperslöshet i Sverige. Det är det inte. 

Det politiska arbetet är en central del i vår verksamhet, men vi är både religiöst och partipolitiskt obundna. Genom opinionsbildning och utbildning verkar vi för en human och generös flyktingpolitik – en politik där varje människa får en värdig behandling och där rättssäkerhet även gäller asylsökande.

Evenemang från denna arrangör