image of the organisation

ForumCiv

ForumCiv är en politiskt och religiöst obunden bistånds- och medlemsorganisation. Vi har 151 medlemsorganisationer. Alla dessa är biståndsaktörer inom det svenska civilsamhället. ForumCiv vision är en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra. Vårt syfte är att stärka marginaliserade människor som organiserar sig och hävdar sina rättigheter, världen över, och att bilda opinion för förändringar som bidrar till en rättvis och hållbar värld. ForumCiv stödjer över 300 partners i 70 länder som arbetar för att stärka marginaliserades rättigheter, öka jämlikhet och främja hållbart nyttjande av naturresurser. Utöver vårt huvudkontor i Sverige har vi landkontor i Colombia, Kambodja, Kenya, Somalia och Belarus (kontoret ligger i Litauen).

Evenemang från denna arrangör