image of event

Tiden för detta event har passerat

UPPTÄCK MER

FORUM Sexuell hälsa: Poly, flersamhet och sexualitet (hybridföreläsning)

Varmt välkommen till en kostnadsfri hybrid föreläsning inom serien FORUM Sexuell hälsa på temat poly, flersamhet och sexualitet!

Eftermiddagen inleds med en presentation av Catrine Andersson, docent i socialt arbete och lärare på masterprogrammet i sexologi vid Malmö universitet. De senaste åren har Catrine arbetat med den första svenska studien fokuserad på erfarenheter av flersamhet som resulterat i flera publikationer. Under föreläsningen kommer Catrine att ge en introduktion till olika typer av flersamhet och ge en översikt över forskningsläget på området, samt berätta om de erfarenheter som kommit fram i den svenska studien.
Därefter följer en presentation av Tanja Suhinina, leg psykolog och sexolog, samt författare till boken Du Med Flera: en guide till polyamori, relationsanarki och annan flersamhet. Tanja jobbar huvudsakligen i sin mottagning där hon möter flersamma från hela landet. Under föreläsningen kommer Tanja att berätta om kliniskt arbete med flersamma, upplysning om flersamhet och vad man som professionell behöver tänka på i möten med flersamma i sin verksamhet.

Föreläsningsserien FORUM Sexuell hälsa arrangeras av forskningscentrumet Centrum för sexologi och sexualitetsstudier i samarbete med Smittskydd Skåne, Barnmorskemottagningarna Skåne Primärvården och Centrum för sexuell hälsa inom Region Skåne samt Pedagogisk inspiration inom Malmö stad.

Anmälan
Föreläsningen kommer att vara hybrid, vilket innebär att det finns möjlighet att närvara antingen på plats eller digitalt. Platserna är begränsade i salen, först till kvarn gäller. Formulär för anmälan finns längst ner på följande sida.

Har du frågor om föreläsningen eller om anmälan? Maila css@mau.se.
Varmt välkommen att anmäla dig! Sprid gärna inbjudan vidare!