image of the organisation

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering är en antidiskrimineringsbyrå i Västra Götaland.  Vi verkar utifrån de mänskliga rättigheterna och den svenska diskrimineringslagen.  GRC ger juridisk rådgivning utan kostnad för personer som upplever att de utsatts för diskriminering kopplad till någon av diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. GRC har tystnadslöfte. Du kan också välja att vara anonym. Tolk kan bokas vid behov. Mer information hittar du på vår hemsida. Genom utbildning och opinionsbildning arbetar GRC med att förebygga och motverka förtryck och diskriminering på samhällsnivå. Följ oss gärna i våra sociala kanaler. English: Gothenburg Human Rights Centre Against Discrimination is an NGO that offers legal advice free of charge if you have experienced discrimination. GRC lawyers provide advice and answers concerning all grounds for discrimination according to the Swedish Discrimination Act: gender, gender expression, ethnicity/race, religion, sexual orientation, diversity of functionality, and age. Professional lawyer secrecy is granted. You can also choose to be anonymous. GRC provides an interpreter if needed. Read more here

Evenemang från denna arrangör