image of the organisation

Antidiskrimineringsbyrån Väst

Antidiskrimineringsbyrån Väst ger juridiska råd och stöd till den som diskriminerats.
Vi föreläser och ger utbildningar om diskriminering och hur den kan motverkas.
Du har rätt är att leva fri från diskriminering. Politiker och andra makthavare är skyldiga att se till diskriminering förhindras.

Vi arbetar för att påverka dem så att de tar sitt ansvar.
Vårt arbete bygger på de mänskliga rättigheterna och den svenska diskrimineringslagen.

Evenemang från denna arrangör