image of the organisation

Göthenburgo

Den ideella föreningen Göthenburgo har som syfte att föra Göteborgs människor närmare varandra.

Vi går under mantrat "av göteborgarna - för göteborgarna", en devis vi verkligen tog fasta på när vi 2014 skapade Göthenburgos egna tv-program. Konceptet var att vem som helst som hade en idé till ett inslag fick höra av sig, så hjälpte vi dem att spela in inslaget. I mötet mellan vanliga människors filmidéer och professionella filmares hantverk uppstod något nytt, och resultatet blev tre halvtimmesavsnitt fyllda med unika klipp (finns på www.gbgo.se).

Programmet blev nominerat till Nöjesguidens filmpris (tillsammans med Ruben Östlund och Bio Capitol) och fick en egen monter i en utställning på Göteborgs Stadsmuseum som handlade om människorna och staden. Idén har också tagits upp av SVT i deras "Edit+"-satsning.

2015 startade vi upp vårt stora kartprojekt, där vi under en sexårsperiod kommer trycka tio turistkartor, en för varje stadsdel i Göteborg. Först ut är Lundbykartan, vårt pilotprojekt.

Under 2016 arbetar vi, förutom kartprojektet, med att göra ny film tillsammans med nya svenskar.

Göthenburgo är även en av originalmedlemmarna i Sveriges Röster, ett nätverk (där public service-bolagen ingår) vars mål är att bredda representationen i svenska medier.

Evenemang från denna arrangör