image of the organisation

Revolution Göteborg

Revolution Göteborg är en del av Revolution, svenska sektionen av Internationella Marxistiska Tendensen (IMT), som är en internationell revolutionär socialistisk organisation som finns i över 30 länder. Vi står för en fullständig samhällsomdaning, för att kapitalismens barbari ska ersättas med socialismen, som är arbetarklassens styre.

Vi bygger aktivt marxismens styrkor som en förberedelse för morgondagens hårda klasstrider. Vi ingriper i arbetarklassens strider, ger stöd till strejkande arbetare när vi kan eller organiserar aktiviteter i solidaritet med kamp i andra länder.

Vårt mål är att arbetarklassen ska ta makten över hela världen. Men vi är fortfarande en liten organisation, och vi måste bli fler och starkare för att kunna påverka händelseutvecklingen. Tveka inte att kontakta oss om du håller med oss och vill bli en del av kampen för människans frigörelse, eller om du bara vill veta mer om marxism. Du kan kontakta oss via mejl eller vår Facebook-sida.

Evenemang från denna arrangör