image of the organisation

Göteborgs Afrikagrupp

Göteborgs lokala Afrikagrupp driver påverkansarbete för förändring, för att utrota fattigdomens orsaker. Vi arbetar med globala rättighetsfrågor för att utmana de ojämlika strukturer som gör att världen ser ut som den gör. 

Göteborgs Arfrikagrupp är en lokalgrupp inom Afrikagrupperna. Afrikagrupperna är en partipolitisk obunden solidaritetsorganisation som driver påverkansarbete i Sverige och stöttar gräsrotsorganisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe samt driver påverkansarbete för ett fritt Västsahara.

I Göteborgs Afrikagrupp har vi valt att fokusera på två teman; Rättvis vinhandel och Västsahara, för varje tema finns en arbetsgrupp. Men vi anordnar också bl.a. seminarium, stödfester, studiecirklar, filmvisningar och annat opinions- eller påverkansarbete, gärna tillsammans med andra organisationer och nätverk i Göteborg. Alla som vill är välkomna att delta i gruppens aktiviter och att använda forumet som ett sätt att utrycka sitt engagemang. Såklart går det också att stötta Afrikagruppernas arbete genom att bli medlem!

Facebook-sida

Facebook-grupp 

Evenemang från denna arrangör