image of the organisation

Tjejjouren Väst

Tjejjouren Väst har över 10 års erfarenhet av att ge stöd till tjejer och unga kvinnor, och att utbilda vuxna i hur unga har det och vad de behöver.

Vi genomför årligen större kampanjer eller kommunikationsinsatser för att lyfta hur tjejer och unga kvinnor har det för att få vuxenvärlden att agera. Genom våra årliga enkätundersökningar tar vi tempen på hur unga har det just nu.

Vi samverkar även löpande med andra föreningar, företag, organisationer, kommuner eller regioner som vill utbildas av oss, göra kampanjer eller andra kommunikationsinsatser med oss, eller tillsammans genomföra ett projekt.

Föreningen jobbar dagligen för att uppmärksamma och förbättra situationen för barn och unga, genom opinionsbildning, informationsspridning och kommunsamverkan. Vårt syfte är att erbjuda ett förutsättningslöst stöd där den stödsökande har möjlighet att vara anonym och sätta ord på sina upplevelser på sina egna villkor.

Idag har Tjejjouren Väst närmare 4 000 chattsamtal per år, 90 aktiva volontärer och fyra anställda. Vi är en regional jour i Västra Götaland och har samarbete med regionens alla kommuner.

Verksamheten finansieras till största del av Beredningen för folkhälsa och Social hållbarhet VGR, statsbidrag via Socialstyrelsen och Social Resurs i Göteborgs stad.

Evenemang från denna arrangör