image of the organisation

Tjejjouren Väst

Tjejjouren Väst är en ideell förening. Vår huvudverksamhet är att ge stöd till unga tjejer via chatt, mail och app. Idag har vi 80 volontärer. Vi erbjuder ett förutsättningslöst stöd där den som söker sig till oss har möjlighet att vara anonym. Våra volontärer stöttar och stärker unga som upplever våld, utsatthet och psykisk ohälsa. 2018 hade Tjejjouren Väst över 2000 stödsamtal. Tjejjouren Väst arbetar i hela Västra Götaland. Föreningen arbetar också för att uppmärksamma och stärka unga tjejers livsvillkor genom opinionsbildning, informationsspridning och samverkan. Verksamheten finansieras främst av Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen, Socialstyrelsen och Social resurs Göteborgs stad. Tjejjouren Väst har samverkansavtal med 13 kommuner i regionen. Chatten är öppen: tisdag 20-22 torsdag 20-22 söndag 20-22 Gå gärna in på www.tjejjourenvast.se eller Facebook!

Evenemang från denna arrangör