image of the organisation

Stiftelsen Läxhjälpen

Sedan 2007 har Stiftelsen Läxhjälpen, tack vare finansiering från näringslivet, bedrivit gratis läxhjälp för tusentals elever och skapat avlönade extrajobb för hundratals universitets- och högskolestudenter. Vi ger läxhjälp åt elever som går i årskurs 8 och 9, och som ligger långt ifrån eller på gränsen till att inte komma vidare till gymnasiet. Unga, arvoderade universitets- och högskolestudenter hjälper eleverna med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Vi arbetar strukturerat och långsiktigt – vi skriver kontrakt med eleverna, upprättar en studieplan, ställer krav och har förväntningar, och målet är tydligt – betygen ska höjas och eleverna ska gå vidare till gymnasiet.

Evenemang från denna arrangör