image of the organisation

Förbundet Allt åt alla Göteborg

Vi är det göteborgska lokalförbundet i det landsomfattande Förbundet Allt åt alla som finns ett flertal städer. Vår arbetsmetod är att arbeta lokalt med de frågor och konflikter som för arbetarklassen samman. Vi verkar även för och efter principen: "Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov." Ett sätt att beskriva det vi vill åstadkomma är helautomatiserad lyxkommunism.

Konkret ägnar vi oss åt frågor såsom stadskamp, arbetsplatskamp och har nuvarande och tidigare engagemang inom asylrätt och studentkamp. Dessa frågor driver vi bland annat genom studiecirklar, offentiga aktioner, bloggar, hemsidor och enstaka boksläpp.

Det lättaste sättet att börja delta är att komma på något av våra medlemsmöten på jämna onsdagar eller kanske allra helst på något av våra intromöten som brukar vara innan medlemsmötena. För frågor och funderingar kan en vända sig till oss på vår Facebook-sida eller via mail. För mer information har vi och våra medförbund även en gemensam hemsida.

Evenemang från denna arrangör